ZHENGZHOU TOPPU INDUSTRY CO., LTD

sanaw_5

Şanhaý alýumin magdany önümçilik liniýasynyň gapagy

Önümçilik kuwwaty: sagatda 800t
Zyňyndy bölejikleriniň ululygy: 25mm
Alýumin magdany
Alýumin magdanynyň esasy görnüşleri diaspor, boehmit we gibbsitdir.Bular alýuminiý eredilýän magdanlardyr.Romb, prizmatik, prizmatik, iňňe ýaly, süýümli we altyburç şekilli bitewi kristallary bolan ortoromb kristal ulgamy.Boehmit kislotalarda we esaslarda erär.Mineral kislotaly metbugatda, esasan çökündi boksitde emele gelýär we siderit bilen simbioz bilen häsiýetlendirilýär.

Önümçilik ýagdaýy
Ilki bilen, alýumin magdany deslapky ezmek üçin titreýän iýmitlendiriji bilen eňek döwüjisine deň derejede iberilýär, soňra bolsa silosyň içine iberilýär, soň bolsa ilki ezilen materiallar titreýän iýmitlendiriji tarapyndan bir silindrli konus döwüjisine gödek ezmek üçin iberilýär. .Ahyrynda, inçe ezmek üçin köp silindrli konus döwüjisine iberilýär.Inçe ezilen alýumin magdany dürli spesifikasiýalaryň daşlaryny görkezmek üçin titreýän ekran bilen görkezilýär.önüm.
20


Iş wagty: Noýabr-29-2022