ZHENGZHOU TOPPU INDUSTRY CO., LTD

sanaw_5

“Shanxi” 300-400-nji hek daşy ykjam döwüjiniň önümçilik liniýasy

Shanxi 300-400t / sag hek daşy ykjam döwüjiniň önümçilik liniýasy
Üstünlikleri we aýratynlyklary: gaty uly eziji gatnaşygy, ýokary iş netijeliligi, ýönekeý işlemek we ulanmak, durnukly işlemek, az energiýa sarp etmek we ş.m.
Gaýtadan işleýän material: hek daşy
Önümçilik kuwwaty: 30-450t / sag
Enjamlaryň konfigurasiýasy: eňek döwüjisi, täsir ediji, iýmitlendiriji, konweýer, titreýän ekran we ş.m.
Önümçilik ýagdaýy: Ilki bilen, hek daşy titreýän iýmitlendiriji tarapyndan deslapky ezmek üçin deň derejede iberilýär, soňra öndürilen gödek material konweýer tarapyndan hasam ezmek üçin täsir ediji enjamyna daşalýar we inçe ezilen hek daşy titreýän ekrana girýär. .Dürli spesifikasiýalaryň daşlary bölünýär we bölejikleriň ululygynyň talaplaryna laýyk gelmeýän daşlar gaýtadan ezilmegi üçin täsir ediji enjamyna gaýtarylýar.Hk daşyny ezýän önümçilik liniýasyndaky esasy enjamlar täsir ediji.Öňki enjamlar bilen deňeşdirilende, ezmek we emele getirmek prosesi goşulýar, ezmek gatnaşygy we gaýtadan işlemek kuwwaty ýokarlanýar we önümçiligi takmynan 30% ýokarlanýar.Tutuş prosesde geýilýän bölekleri sarp etmek 20% azalýar.
Ulanyjynyň seslenmesi: Şanxi, Şuoçhououda bir ulanyjy, ýokary derejeli önümçilik liniýasyny sargyt etdi.Önümçilik liniýasynyň ajaýyp öndürijiligine, ýokary ygtybarlylygyna we ulanyjylar üçin has köp baha döredip biljek iş wagtynda şowsuzlyga uçramaýandygyny aýtdy.Peýda.
1


Iş wagty: Noýabr-29-2022